Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Výzkumná centra Aura

Aura je komunitou vědců, kteří společně zkoumají svět kolem sebe. Mohou také pomoci svým spoluhráčům, jelikož představují elitu ve svém odvětví. Krom toho se ředitelé často podílejí i na správě částí serveru (např Dinoparku).

V současnosti je Aura aktivní na serveru Dinotopia.

Město Aura

Aura je nejen centrem výzkumu, ale i moderním městem. Styl staveb by měl odpovídat oblasti vnitřního kruhu. Pozemky lze koupit za $500 či za $1100.

 

Seznam ústavů

Centrum materiálového výzkumu (CMV)

Dbá na vývoj technologii zaměřených na zpracování rud (Tinker Construct), studuje nové materiály v Netheru a také produkci materiálu z UU matteru.

Centrum archeologického výzkumu (CAV)

Zkoumají vymřelé živočišné druhy a také archeologické nálezy. Starají se o chod Dinoparku a muzea. Také plánují vydat knihu o jednotlivých druzích dinosaurů.

Výzkum Fauny (FaV, Výzkum paranormálních jevů)

Jsou zaměřeni na moby a včely, jež na Dinotopii potkáváte. Jejich úkolem je také sepsat encyklopedii o mobech, jejich kladných i záporných vlastnostech a likvidaci. Knihu vydají v několika svazcích a namnoží pomocí bibliocraftu.

Výzkum flory (VFlo)

Je zaměřen na výzkum rostlin na suchu i pod mořem. Zkoumají jejich vlastnosti, efektivní produkci a také prodávají plodiny.

Vývoj Applied energistics (VAE)

Ústav je zaměřen na vývoj strojů pro applied, jejich výrobu, prodej a také osvětu mezi hráči.

 

Projekty

Ředitelé mohou předat radě výzkumu návrh projektu, který je veřejně prospěšný. Zisky z těchto projektů mohou využít k nákupu nového vybavení a nebo také jako plat zaměstnancům.

Příklady projektů:

  • Vybavení laboratoře $3.000 – $10.000
  • Encyklopedie ve hře
  • Stránka na webu
  • Veřejná ukázka ve škole $500
  • Videa a návody

Projekty předkládejte na foru s označením [PROJEKT].

 

Postavy jež jsou v ústavech

Rada výzkumu

Je tvořena zástupci administrátorů a také všemi řediteli ústavů.

Ředitelé výzkumných ústavů

Ředitelé jsou vedoucí postavy výzkumných ústavů. Při vstupu skládají zkoušky z oborů, jimiž se výzkum zaobírá. Poté jsou dosazeni na pozici administrátory serverů, popřípadě jsou vybráni radou všech ředitelů. Stejnou cestou mohou být odvoláni z důvodu ne-aktivity či porušení pravidel serveru. Ředitelem se smí stát hráč pouze na jednom ústavě.

Ředitelé po svém zvolení kontrolují finance ústavu, jejich zástavbu a rozhodují o zaměstnancích a také přebírají hlavní povinnosti svého ústavu – např. prodej výrobků či údržba jejich oddělení.

Ředitelé také mohou rozdat odměny ze zisků ústavu. Je ale jeho povinnosti je rozdat mezi všechny členy ústavu stejně.

Zástupci ředitele ústavů

Jsou dosazeni radou ředitelů či adminy. V případě nepřítomnosti zastupují ředitele, nebo mohou převzít všechny povinnosti ředitele, pokud je odvolán a doposud nezvolen.

Pracovníci ústavů

Jsou hnací silou vývoje. Mohou se angažovat na více ústavech a starat se o společný výzkum.