Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Rezidence – Tvorba a nastavení

Rezidence je jedna z možností ochrany hráčských staveb na našem serveru.  Majitel rezidence má možnost přidělit nebo odebrat spoluhráčům jednotlivá práva. Hráči poté nemohou otevírat truhly, dveře a používat objekty na vaší rezidenci.

Tvorba rezidence

Vezmete do vaší crafťácké ruky obyčejnou dřevěnou sekyrku. Potom kliknete na jeden bod pravým tlačítkem na druhý bod. Body leží vertikálně od sebe a ve správné výšce. Příklad vybraných bodů je na obrázku níže. Až vyberete oba body, napíšete /res select vert a zaberete výšku od nebe po bedrock a poté napíšete /res create NazevRezidence a rezidence je na světě!

Jak vytvořit rezidenci najdete i na našem YouTube!

 

 

Nastavení práv spoluhráčům

Nastavení práv v rezidenci je jednoduchý. Stále se opakuje jeden příkaz, který upravíte podle vaší potřeby.

/res pset jmeno_residence jmeno_hrace flag true  –> Přidělení práva (viz. Flag) hráči

/res pset jmeno_residence  jmeno_hrace  flag remove  –> Odebrání přiděleného práva (viz. Flag) hráči

/res pset jmeno_residence jmeno_hrace flag false  –> Zákaz práva (viz. Flag) hráči

Místo flag stačí napsat následující volby:

    • build - povolení stavby a ničení bloků
    • use - povolení používání tlačítek, páček ap.
    • container - povolení používání truhel
    • move - zákaz/povolení pohybu v rezidenci Na našem serveru je tento flag z důvodu lagů zablokován.

Rozkazy pro nastavení rezidence

Pro použití nastavení rezidencí musíte být majitelem rezidence a stát v rezidenci, kterou nastavujete.

/res set piston true –> Povolení používání pistonů

/res set firespread false –> Jak zabránit šíření požáru (Na našem serveru zapnuta ochrana před požáry)

/res set ignite false –> Zakázání zapálení ohně

/res set flow true –> Povolení toku všech kapalin. Pokud byly původně kapaliny blokovány a poté aktivovány, je nutné vedle nich položit blok. Kapaliny se poté roztečou.

/res set waterflow true –> Povolení tekoucí vody

/res set lavaflow true –> Povolení tekoucí lávy